Informácie o COVID – 19

Vážení rodičia,milí pacienti.

Dovolila by som si vám stručne zhrnúť aktuálne informácie z dôvodu mimoriadnej situacie ochorenia Covid 19.

Pacient na vyšetrenie nemôže prísť bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom.

Využívajte mail, sms-prosím stručne popíšte zdravotný stav.

Nekontaktujte nás s jednodňovou nádchou! Mailov je denne vyše 50 a viac. K tomu telefonáty a sms správy.

Buďte trpezlivý a počkajte na našu odpoveď. Je vás takmer 1800 takže  naozaj chvíľami nestíhame. Počas ordinácie vykonávame preventívne prehliadky a očkovania, podľa potreby  vyšetrujeme chorých. Po každom jednom dezinfikujeme, takže sa čas vyšetrenia predlžuje.

Nikto nezostane bez adekvátnej odpovede ,max do 24 hodín dostanete odpoveď Prosím trpezlivo vydržte.

Akútny stav sa posudzuje individuálne, a tým  sa myslí priame ohrozenia života.

Podľa nového nariadenia ministra školstva a zdravotníctva z 1.9.2020 môže rodič ospravedlniť 5 dni absencie v škole, škôlke z dôvodu choroby. Ak je dieťa choré dlhšie musíte to nahlásiť lekárovi, inak vám ospravedlnenie nevydáme.

Prevencie vykonávame podľa presného objednania. Dodržujte prosím čas, nemeškajte.

S jedným pacientom môže ísť jeden doprovod, obaja musia mať rúško. Výnimku majú deti do 3 rokov.

Detailné informácie nájdete aj na FB.Ambulancia Medped.

Related posts

Služby

Preventívna prehliadka Preventívne prehliadky sú individuálne na pozvanie,presne podľa termínu stanovenou zdravotnou poisťovňou a po dohode s...