Preventívna prehliadka

Preventívne prehliadky sú individuálne na pozvanie,presne podľa termínu stanovenou zdravotnou poisťovňou a po dohode s rodičmi.Pozvánky posielame poštou a mailom.

Návšteva chorého dieťaťa

V nutných prípadoch je možné dohodnúť návštevu chorého dieťaťa, podľa vopred určených pravidiel.

Novorodenci

Vyšetrenie novorodencov prebieha individuálne,vo vopred dohodnutý čas.V ambulancii bez čakania,alebo aj v domácom prostredí,podľa potrieb matky a dieťaťa.

Laboratórne služby

Výsledky odberov vo väčšine prípadov dostupné v deň odberu, samozrejme závislé podľa laboratória a dostupných vyšetrovacích metód. Konzultácia možná aj mailom.