Od 1.1.2017 je medicínske poradenstvo mailom spoplatené 50 € za 1 pacienta.  Komunikácia  mailom  na ambulancia@medped.sk ohľadom receptov a termínov preventívnych vyšetrení poskytovaná naďalej bezplatne. 

Pondelok              CHORÍ            OBJEDNANÉ PREVENCIE

Pondelok          7:00 – 10:00                          od 10:00

Utorok               7:00 – 10:00                          od 10:00

Streda                7:00 – 10:00                          od 10:00

Štvrtok              12:00 – 14:00

Piatok                 7:00 – 10:00