MUDr. Andrea Hervayová

Medicínske vzdelanie získala na LFUK v Bratislave. Štúdium úspešne ukončila v Brstislave. Po atestačnej a pediatrickej praxi získala dve atestácie z pediatrie, vrátane európskej atestácie. Má dlhodobú prax v obore.
Od roku 2007 ordinuje v súkromnej ambulancii Medped, ktorej zároveň je aj odborným garantom a konateľom.
Vydala mnoho publikácií v odborných časopisoch, prednáša na odborných kongresoch a fórach. Zároveň dlhé roky vedie rubriku” Poradňa pediatra “ pre časopis “Mama a ja”.

Laky Ildikó

Strednú zdravotnú školu v obore detská sestra ukončila v Dunajske Strede. Následne pracovala 3 roky na ortopédii DFN,a potom 7 rokov na imunoalergologickej ambulancii DFN v Bratislave. Od roku 2007 pracuje a detskej ambulancii Medped, kde preukazuje bezkonkurenčné schopnosti špičkovej a vzdelanej detskej sestry.