Na základe pandémie Covid 19 sme zaviedli vyšetrenie výhradne na presný čas, po konzultácii s lekárom ktorý vás následne objedná na vyšetrenie na dohodnutý termín,ktorý poprosíme dodržať!

1.6.2020
Nakoľko minister zdravotníctva nezrušil núdzový stav ,stále platia prísne pravidlá návštevy ambulancie.Robíme denne, počas celej pandémie sme nemali ani jeden deň voľna.Prevencie voláme induviduálne na presný čas, po telefonckom dohovore. Očkujeme riadne povinné aj nepovinné očkovania. Prevencie robíme v časových odstupoch,aby sme riadne germicídne vyžiarili a dezinfikovali priestory.Vždy je v ambulancii len jeden pacient. Prosíme preto o trpezlivosť a toleranciu.Nebúchajte na dvere a ani nevolajte opakovane, vieme o Vás a určite Vás nenecháme pred dverami.
Chorý pacient sa musí najprv telefoncky ohlásiť,kde sa dohodne ďalší postup podľa stavu. Je to komplikované a časovo náročné, pretože vtedy používame všetky ochranné prostriedky,ktoré sú finančne nákladné, ale zabezpečujeme tým ,aby sa predišlo šíreniu akejkoľvek infekcie. Napriek tomu, že zdravotné poisťovne odhadujú cenu našej práce na 75 %,my sa snažíme robiť na 100% a veľakát aj nad rámec ordinačných hodín. Nemáme žiadne voľno,žiadne úľavy,žiadne príplatky,robíme koľko vládzeme, aby sme zabezpečili pre Vás dostupnú zdravotnú starostlivosť.
Ďakujem za pochopenie a verím, že v zdraví prežijeme 🙂

15.5.2020

Akútny stav bude posúdený individuálne.
Administratíva sa nemusí objednať! Vybavíme plynule.
Ak budete meškať nemusíte ten termín už mať rezervovaný. Ak bude prítomný další pacient tak budete čakať.
Chceme vás chrániť a zabezpečiť bezpečné a plynulé vyšetrenie bez zbytočného čakania. Pristupujte k tomu preto aj vy zodpovedne.
V čakárni bude max 5 pacientov + doprovod (doprovod sa do toho neráta).1pacient+1 doprovod.
Využívajte mobil,sms,mail.
Každý pacient bude musieť mať pri sebe rúško,ktoré pri respiračnom infekte bude musieť použiť vždy pri vstupe do čakárne a ambulancie.
Pred vstupom do ambulancie bude povinné použiť dezinfečný prípravok!
Na prevencie môže prísť jeden doprovod, ktorý nesmie mať respiračný infekt. Druhý rodič počká mimo zdravotného zariadenia.
Covid 19 prepísal dejiny ambulancií,a celého zdravotníctva preto musíme pristupovať k ochrane vášho a aj nášho zdravia zodpovedne.